5 دوره از آزمون های وکالت

5 دوره از آزمون های وکالت

5 دوره از آزمون های وکالت

17500 تومان
امتیاز

5 دوره از آزمون های وکالت

1 تا در انبار

مولف:
گروه علمی موسسه آموزشی عالی چتر دانش
تعداد صفحه:
243
ناشر:
چتر دانش
اشتراک:

بهترین راه شناخت توانایی و مهارت موفقیت در آزمون های چهرگزینه ای استفاده از مجموعه آزمون های سال های گذشته آن آزمون است. در این کتاب آزمون های متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از سال 1391 تا 1395 گرد آوری شده است.

پاسخنامه هر آزمون در انتهای همان آزمون ضمن تعیین گزینه صحیح اعلامی در صورت نیاز پاسخی تشریحی نیز بدان داده شده است و به مواد مرتبط با آن سوال به طور دقیق اشاره شده است.

از ویژگی های کتاب:

- گردآوری آزمون های متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از سال 1391 الی 1395؛

- پاسخنامه تشریحی در انتهای هر آزمون؛

- ارجاع به مواد قانونی مرتبط با پرسش مطرح شده جهت مطالعه بیشتر؛

- پاسخگویی به سوالات حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ر اساس قانون اخیر التصویب.