آزمون آزمایشی 9 مرحله ای وکالت

آزمون آزمایشی 9 مرحله ای وکالت 


در مسیر آماده سازی آزمون وکالت بدون شک یکی از موثرترین ابزارها در جهت آماده سازی و سنجش گام به گام ازروند طی شده توسط هر متقاضی شرکت در آزمونهای آزمایشی استاندارد خواهد بود .اما وقتی از صحبت از آزمون استاندار می کنیم منظور چیست و چه ویژگی های باید داشته باشد؟

از لحاظ علمی آزمونی استاندارد خواهد بود که چند ویژگی داشته باشد:

1- سوالات آزمونها تا حدود زیادی از لحاظ سختی و راحتی در سطح آزمونهای وکالت سالهای اخیر طرح شده و نه بسیار سخت که باعث ناامید متقاضی کم تجربه و تازه شروع کرده شود و نه بسیار راحت که شباهتی به آزمون وکالت سالهای اخیر نداشته باشد . در واقع باید فراوانی سوالات سخت و آسان و متوسط در سوالات آزمونها در عین وجود چالش های آزمونهای آزمایشی رعایت گردد.

2- مراحل تکرار و تثبیت مطالب و در زمان مناسب به خوبی پیش بینی شده باشد.

3- در طرح سوالات بدون شک استفاده از اساتید صاحب نام و با تجربه آزمون وکالت بر بالا بردن سطح کیفی سوالات تاثیر به سزایی خواهد داشت.

4- حجم مطالب بودجه بندی در سطحی پیش بینی شده باشد که یک متقاضی متوسط بدون تحمل فشار زیاد در بازه زمانی بین دو آزمون از پس مطالعه بودجه هر آزمون بر آید و فرصت مرور مطالب و تست زنی قبل آزمون را داشته باشد.

5- تمام موارد اعلام شده از سوی اسکودا از جمله مواد اصلی و قوانین خاص به صورت کامل در بودجه بندی پیش بینی و مراحل تثبت آن وجود داشته باشد.

6-  آزمونهای جامع که خود شبیه سازی آزمون وکالت است بیشترین شباهت را به آزمون وکالت داشته باشد.

7- کارنامه تحلیلی دقیق و جامعه آماری مناسب به شما کمک خواهد کرد تا اطلاعات دقیقی تری از اوضاع خود و رقبای خود داشته باشید و داشتن این مهم بدون شک کلیدی و کارگشا خواهد بود.

در این راستا تلاش کردیم تا با همکاری با اساتید تراز اول موسسه آموزش عالی پژوهش در مسیر آماده سازی وکالت شما رو همراهی نماییم . استقبال متقاضیان در چند سال اخیر و موفقیت های مجموعه گواه این مطلب خواهد بود که از هیچ همتی در این مسیر دریغ نکرده و برای رسیدن به بالاترین استانداردها تلاش خود را مبذول خواهیم داشت.