مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه آزمون‌های مشاوران حقوقی

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه آزمون‌های مشاوران حقوقی

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه آزمون‌های مشاوران حقوقی

45000 تومان
امتیاز

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه آزمون‌های مشاوران حقوقی

1 تا در انبار

مولف:
گروه علمی موسسه چتر دانش
تعداد صفحه:
885 صفحه
ناشر:
چتردانش
اشتراک:

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه آزمون‌های مشاوران حقوقی