مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

30000 تومان
امتیاز

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

0 تا در انبار

مولف:
مسلم یعقوبی
تعداد صفحه:
249
ناشر:
چتر دانش
اشتراک:

منبع درسی حقوق اساسی، از شاخه‌های حقوق عمومی محسوب می‌گردد، که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. بنابراین، مباحث حقوق اساسی صرفاً محدود به قانون اساسی نبوده، بلکه در آن از شکل دولت، سازمان قوای عالیه ی مملکتی (مقننه، مجریه و قضائیه)، وظایف و اختیارات هر یک از قوای مزبور و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت دولت، حقوق و آزادی‌های افراد ملت، گفت و گو می‌شود. 

کتاب مختصر حقوق اساسی 1 و 2، نشر چتردانش، در راستای بهبود مدیریت زمان، مهمترین مباحث حقوق اساسی را با اقتباس از منابع مرجع، در دسته‌بندی مناسب، تلخیص نموده است. چنانچه، حقوق اساسی 1 مشتمل بر مباحثی چون؛ کلیات، تاریخ حقوق اساسی، جایگاه حقوق اساسی، مفاهیم حقوق اساسی، مشکل و ساختار دولت کشور، انواع رژیم های سیاسی، تفکیک قوا، انتخابات و حقوق عمومی و آزادی های اساسی ملت و مباحث حقوق اساسی 2 مشتمل بر مطالعه‌ی نهادهای سیاسی ایران بالاخص اصول قانون اساسی است. 

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- جامعیت مطالب و مسائل حقوق اساسی در عین ایجاز و اختصار؛

- بیان مطالب به نثری روان و قابل فهم؛

- مناسب جهت تثبیت و جمع بندی سریع مطالب؛

- تبیین برخی از مطالب (مباحث بخش دوم) با استفاده از شیوه نموداری؛

- بیان مطالب مهم و آزمونی در قالب نکته. 


برچسب ها :

  • مختصر حقوق اساسی 1 و 2
  • مسلم یعقوبی
  • مختصر
  • حقوق اساسی
  • کلیات و مبانی حقوق اساسی