متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

45000 تومان
امتیاز

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

3 تا در انبار

مولف:
علی بهادری جهرمی، محمد صادق فرهانی
تعداد صفحه:
186 صفحه
ناشر:
پژواک عدالت
اشتراک:

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی