اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع)

اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع)

اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع)

170,000 تومان
امتیاز

اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع)

1 تا در انبار

مولف:
دکتر ناصر کاتوزیان
تعداد صفحه:
512
ناشر:
گنج دانش
اشتراک:

عمال حقوقی، اعمالی هستند که شخص با اراده خویش انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را می نماید و ایجاد تعهد منتسب به اراده شخص می باشد، مثل اینکه شخص اراده می نماید که خودرویی را خریداری نماید و ضمن معامله متعهد می گردد که مبلغ خودرو را پرداخت نماید.

اعمال حقوقی به 2 دسته تقسیم می شوند:

1) عقد ( عمل حقوقی دوطرفه )

2) ایقاع ( عمل حقوقی یکطرفه )

در این کتاب استاد فرزانه دکتر ناصر کاتوزیان، به شرح و بسط اعمال حقوقی شامل قرارداد ها و ایقاعات در حد سرفصل های شورای عالی انقلاب فرهنگی برای درس حقوق مدنی رشته حقوق در مقطع کارشناسی پرداخته است و به گفته خود این کتاب خلاصه و مدخلی است بر شش مجلد از دوره حقوق مدنی است. مطالعه این کتاب به دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی بسیار توصیه می گردد و مطالب آن می تواند زیربنای فهم عمیق حقوق مدنی علی الخصوص مدنی 3 و 6 و 7 و حتی 4 باشد