شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

170000 تومان
امتیاز

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

5 تا در انبار

مولف:
احمد غفوری
تعداد صفحه:
603
ناشر:
آریا داد
اشتراک:

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

بخشی ازکتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده درکتاب .

ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد و پرهیز از ارائه نظرات متعدد

ارائه مثال‌های متعدد و استفاده از جداول در موارد مورد نیاز

ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده

توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا در کتابشرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری 

ب شرح حقوق جزای احمد غفوری توضیح و تفصیل کامل قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

به همراه خلاصه مکاتب کیفری و حدود 200 ماده از قوانین خاص مورد نیاز آزمون‌های حقوقی

ماده 90 قانون مجازات اسلامی در کتاب شرح آزمونی احمد غفوری:

ماده ۹۰ – دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده. از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او درکانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدید نظر کند. و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد. 

یا نگهداری را به تسليم طفل با نوجوان به ولی با سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود. 

که طفل با نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرايط أنها نیست .( کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری)

ماده ۱4۶. افراد نابالغ مسؤلیت کیفری ندارند.

 ماده ۱۴۷؛ سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

 ماده ۱4۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیت المال می شود.

نکات:شرح جزا احمد غفوری

نکته ا_ افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسووليت كامل كیفری ندارند. و به مجازاتی که در قانون برای جرم ارتکاری پیش بینی شده است .محکوم نمی شوند اما در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود

نکته ۲- مقصود از طفل فردی است که به بلوغ نرسیده است. (دختر زیر 9 سال قمری و پسر زیر15 سال قمری ) و مقصود از نوجوان فرد بالغی است که به ۱۸ سال تمام شمی نرسیده است.

نکته 3_ در مورد اقدامات تامینی و تربیي قبل از ذكر انها به چند نکته باید توجه داشت :

*در مورد جرایم تعزیری معیار بر اساس سن شمسی است. ولی در جرایم جدی و قصاص معیار، بر اساس سن قمری است.