با مشاوره حرفه ای آماده شو..
شکل 1

فرم درخواست مشاوره

انتخاب مدت زمان مشاوره

لطفا مبلغ 425,000 تومان را به شماره کارت 6104337380422285 بنام ایمان خردمندی امیری واریز نمایید. سپس قسمت اطلاعات تماس و پرداخت را با دقت تکمیل نمایید. جهت مشخص کردن روز و ساعت مشاوره متعاقباً با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا مبلغ 620,000 تومان را به شماره کارت 6104337380422285 بنام ایمان خردمندی امیری واریز نمایید. سپس قسمت اطلاعات تماس و پرداخت را با دقت تکمیل نمایید. جهت مشخص کردن روز و ساعت مشاوره متعاقباً با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا مبلغ 1,350,000 تومان را به شماره کارت 6104337380422285 بنام ایمان خردمندی امیری واریز نمایید. سپس قسمت اطلاعات تماس و پرداخت را با دقت تکمیل نمایید. جهت مشخص کردن روز و ساعت مشاوره متعاقباً با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا مبلغ 1,200,000 تومان را به شماره کارت 6104337380422285 بنام ایمان خردمندی امیری واریز نمایید. سپس قسمت اطلاعات تماس و پرداخت را با دقت تکمیل نمایید. جهت مشخص کردن روز و ساعت مشاوره متعاقباً با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا مبلغ 2,150,000 تومان را به شماره کارت 6104337380422285 بنام ایمان خردمندی امیری واریز نمایید. سپس قسمت اطلاعات تماس و پرداخت را با دقت تکمیل نمایید. جهت مشخص کردن روز و ساعت مشاوره متعاقباً با شما تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات پرداخت و تماس

بدون شک در دنیای امروز با پیشرفت علوم و تخصصی شدن مشاغل لازمه رسیدن به بالاترین سطح و راندام استفاده کردن و همراهی مشاوره متخصص در آن امر می باشد . دریافت مشاوره تخصصی و آموزش های لازم نه تنها باعث افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک های که ناشی از عدم تخصص در آن امور است می شود بلکه در امر مهم  زمان که مسئله ای حیاتی در موفقیت دنیای امروز است مدیریرتی دقیق و حساب شده ای از سوی مشاور متخصص امر صورت می گیرد. 

بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به امر موفقیت در رشته تخصصی حقوق به ویژه گرایشات شغلی وکالت و قضاوت و سردفتری و البته تحصیلات سطوح پر رقابتی ما دکتری تخصصی لازمه اش بدست آوردن توانهایهای بالای علمی و مهارتی برای پشت سر گذاشتن آزمونهای ورودی سنگین این گرایشات خواهد بود. ما در طول دوره سعی خواهیم کرد با تعیین سطح و شناخت صحیح از توانایی علمی و مهارتی و روانی شما و به کارگیری برنامه ریزی هایی عملی و دقیق شما را در این مسیر پرچالش همراهی کنیم. ما معتقدیم برای رسیدن به قبولی و موفقیت مسیری سخت و البته سهل در پیش داریم چون با یادگیری و تمرین مهارت های لازم سختی راه را تبدیل به  مسیری خاطره انگیز برای شما خواهد کرد .

به خاطر جلب رضایت شما عزیزان امکان ثبت نام در پلن مشاورات به صورت ساعتی و جلسه ای و پلن برنامه ریزی تخصصی و پشتیبانی به صورت دوره آموزشی فراهم شده است .

Powered by Froala Editor