کلاس ها

دوره جامع درس حقوق ثبت
800,000 تومان

دوره جامع درس حقوق ثبت

 • مهر 1402
 • 129 دانشجو
دوره جامع حقوق اساسی ویژه وکالت 1403
900,000 تومان

دوره جامع حقوق اساسی ویژه وکالت 1403

 • مهر 1402
 • 124 دانشجو
دوره جامع حقوق تجارت ویژه وکالت 1403
1,400,000 تومان

دوره جامع حقوق تجارت ویژه وکالت 1403

 • مهر 1402
 • 148 دانشجو
دوره جامع حقوق مدنی  ویژه وکالت 1403
6,500,000 تومان

دوره جامع حقوق مدنی ویژه وکالت 1403

 • مهر 1402
 • 142 دانشجو
 • 1