آزمون آزمایشی

آزمون  آزمایشی 20 مرحله ای 1401
1950000 تومان

آزمون آزمایشی 20 مرحله ای 1401

  • مهر 1400
  • 10 دانشجو
آزمون های 8 مرحله ای وکالت 1400
700000 تومان

آزمون های 8 مرحله ای وکالت 1400

  • مرداد 1400
  • 14 دانشجو
  • 1