دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری

385,000 تومان
امتیاز

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری

1 تا در انبار

مولف:
دکتر بهداد کامفر
تعداد صفحه:
511
ناشر:
پژوهش
اشتراک:

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری