دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

495,000 تومان
امتیاز

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

3 تا در انبار

مولف:
دکتر بهداد کامفر
تعداد صفحه:
876
ناشر:
پژوهش
اشتراک:

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی