حقوق جزای عمومی 3

حقوق جزای عمومی 3

حقوق جزای عمومی 3

60000 تومان
امتیاز

حقوق جزای عمومی 3

1 تا در انبار

مولف:
دکتر محمدعلی اردبیلی
تعداد صفحه:
288
ناشر:
میزان
اشتراک:

به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها، حقوق جزا گفته می‌شود.

حقوق جزا در قالب 6 درس در مقطع کارشناسی رشته حقوق در دو بخش عمومی و اختصاصی تدریس می شود. سری کتاب حقوق جزای عمومی به تبیین و توضیح و تفسیر قانون مجازات اسلامی و کلا حقوق جزا در بخش عمومی در 3 جلد پرداخته است.

کتاب پیش رو جلد نخست از این سری کتاب است که مطابق سرفصل های تدوینی دانشگاهی به تحلیل دقیق و حقوقی بحث مجازات ها در حقوق جزای عمومی پرداخته است که موضوع درسی با همین عنوان یعنی حقوق جزای عمومی 3 با ضریب 2 واحد در مقطع کارشناسی است.

کتاب شامل بخش های زیر است:

- صورت های واکنش اجتماعی

- فهرست و طبقه بندی نمودهای واکنش اجتماعی 

- تعیین میزان مجازات

- تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری